Wat wij doen

Onze kracht: een mix van expertisen

Een project wat staat als een huis vraagt om een goede mix van bouwstenen. Wij zien elk van onze expertises als aanvullende bouwsteen om tot een effectieve aanpak te komen. Daadkrachtige participatie kan immers niet zonder goede omgevingscommunicatie. En een educatieproduct ontwikkel je niet zonder gedegen gebruikersonderzoek. Wij adviseren over de juiste mix.

Expertisen

Participatie en omgevings­management

Vanuit een sterke strategie betrekken we uw doelgroep. Van online participatie tot stakeholdersessie. Een gedegen proces en zorgvuldige verslaglegging.

Onderzoek en analyse

Wij brengen uw doelgroep en omgeving in beeld. Met stakeholderanalyse of projectevaluatie, een belevingsonderzoek en de juiste vragen brengen we uw vraagstuk verder.

Communicatie en educatie

De wensen, ambities en doelen zetten we met u op een rij. We ontwikkelen een heldere strategie en zetten deze wanneer gewenst om in een sterk communicatie- of educatieproduct.

Interactieve beleidsvorming

Beter beleid. Echt beleid dat uitvoerbaar is, omdat het aansluit bij organisaties, partners en inwoners. Vanuit een doordacht proces stroomlijnen we belangen en input van alle betrokkenen.