Expertise

Interactieve beleids­vorming

Samen sterkere plannen

Interactieve beleidsvorming begint bij het betrekken van inwoners en organisaties in een vroeg stadium van uw beleidsvormingsproces. Voor het inventariseren en definiëren van kansen en issues, om vervolgens samen passende plannen en oplossingen te bedenken. In de Nederlandse netwerksamenleving kan je als overheid immers niet meer zonder andere partijen om je beleidsdoelen te realiseren. Van groot belang dus, om ze ook bij de vorming van beleid te betrekken. Voor sterke plannen, draagvlak voor beleid en een soepele samenwerking. 

Wij stroomlijnen uw interactieve beleidsvormingsproces. Van advies over de juiste kaders, het selecteren van de juiste partijen en wijze van interactie, tot de uitvoering van het project. Zo ondersteunen we tot het besluitvormingsmoment. Met als resultaat: beleid dat richting geeft en aansluit op uw organisatie én partners.

Benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet?

Participatie­beleid Beuningen

Participatiebeleid over het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij het maken van plannen. Geen betere start dan het beleid ook interactief vormgeven. Dat deden we met interne en externe stakeholders. Om eerdere ervaringen op te halen, kennis over participatie te vergroten en draagvlak voor keuzes te creëren. Benieuwd naar het resultaat?

Onze opdrachtgevers

Meer over interactieve beleidsvorming

Nee, niet voor elk beleid hoef je stakeholders te betrekken. Sommige taken of doelen zijn zo vastomlijnd, dat het niet samen kan worden opgesteld. Bijvoorbeeld als er politiek al een keuze is gemaakt of als ander beleid al te veel richting geeft.

Onze andere expertisen

Participatie en omgevingsmanagement

Vanuit een sterke strategie betrekken we uw doelgroep. Van online participatie tot stakeholdersessie. Een gedegen proces en zorgvuldige verslaglegging.

Communicatie en educatie

De wensen, ambities en doelen zetten we met u op een rij. We ontwikkelen een heldere strategie en zetten deze wanneer gewenst om in een sterk communicatie- of educatieproduct.

Onderzoek en analyse

Wij brengen uw doelgroep en omgeving in beeld. Met stakeholderanalyse of projectevaluatie, een belevingsonderzoek en de juiste vragen brengen we uw vraagstuk verder.