Project

Participatie­beleid Beuningen

Opdracht

Onze gemeente staat voor grote en complexe opgaven op het gebied van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen. De samenleving en de gemeente pakken die samen op. Hiervoor is er behoefte aan een helder, concreet en eenduidig kader en werkwijze. Aan jullie de vraag het proces te begeleiden om op een participerende manier tot een kadernota/werkwijze plus een instrumentarium voor participatie te komen.

- Gemeente Beuningen

Aanpak

Als procesregisseur en adviseur participatie, organiseerden we participatie in meerdere fasen. Tijdens de ophaalfase gingen we tijdens beeldvormende en informerende sessies in gesprek met de raad, het college, management team en ambtenaren. En vanuit het idee ‘participatiebeleid maak je niet intern’ gingen we ook in gesprek met maatschappelijke partners en inwoners over hun ervaringen en wensen met betrekking tot participatie. Inwoners konden daarnaast meedenken via een vragenlijst. En als kers op de taart: in de reviewfase lazen de participanten mee, om te kijken hoe de inbreng van hun organisatie of sessie een plek kreeg in de kadernota.

Resultaat

  • Een betrokken raad, aan het denken gezet over succesvolle participatie, individueel belang vs. algemeen belang én Beuningse waarden. 
  • Waardevolle geluiden vanuit maatschappelijke partners en kansen om de samenwerking rondom participatie te verbeteren. 
  • Inzichten in waarom inwoners participeren, een betere kijk op usual suspects én advies over verantwoordelijkheid en burgerschap. 
  • Een succesvolle samenwerking en tevreden opdrachtgever.

Samenwerken met de samenleving: daar heeft Bureau Stroom de gemeente Beuningen met raad EN daad in bijgestaan. ‘Stel kaders op voor burgerparticipatie en inwonersinitiatieven’: dat was de opdracht waar de gemeente Beuningen in 2023 mee aan de slag ging. Bureau Stroom adviseerde ons over het inrichten van dit proces, begeleidde avonden met inwoners en voerde een onderzoek uit. Hun expertise en ervaring in participatie, een constructief-kritische houding, een analytische blik en out-of-the-box-denken waren betekenisvolle bijdragen aan een gedegen en gedragen eindresultaat: de kadernota ‘Participatie in het hart’.

Esther Mollema - Strategisch bestuursadviseur, lid MT