Expertise

Participatie en omgevings­manage­ment

Daadkrachtige participatie

Onze leefomgeving verandert in rap tempo als gevolg van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Veranderingen die vragen om actie en inbreng van bewoners en belanghebbenden. De openbare ruimte is immers
de plek waar zij wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd wordt deze ruimte voller en komen meer functies met
elkaar in conflict. Waardoor partijen steeds vaker recht tegenover elkaar lijken te staan. Veranderingen
bespreekbaar maken vraagt daarom om daadkrachtige participatie, gericht op de verbinding. Daarmee worden
plannen beter.

Hoe wij werken

Goede participatie begint bij een heldere participatiestrategie en doordachte aanpak, gebaseerd op een analyse van uw omgeving. Onze uitvoering is systematisch en doelgericht. Zo halen we uw doelen binnen de afgesproken planning en zorgen we voor omgevingswet-proof verslaglegging. Terwijl we wendbaar blijven om in te spelen op wat er in de omgeving gebeurt. En niet onbelangrijk: we zetten uw project op het juiste moment in de spotlight.

Een hybride aanpak

Wij werken doorgaans met een mix aan werkvormen. Ongeacht de fase van uw project. Een manier om breed te informeren en input op te halen, combineren we met vormen die verrijken en verdiepen. Dat doen we zowel online als offline. Zo bereiken we een mix aan doelgroepen en benutten we (lokale) kennis.

Participatie zoals je dat overal wilt zien.”

- College gemeente Breda over participatietraject ’t Zoet

Uitgelicht

Gebieds­ontwikkeling Kentalis

Een nieuw leef- en woongebied op het voormalig Kentalis-terrein. Waar (toekomstig nieuwe) bewoners, cliënten, en medewerkers kunnen wonen, leren en werken. Met goed doordachte participatie zorgen we dat alle verschillende belanghebbenden tijdens het ontwikkeltraject kunnen meepraten en denken. Benieuwd hoe we dat doen?

Onze opdrachtgevers

Meer over participatie

Nee, Bureau Stroom kan ook voorzien in een deel van een participatietraject. Denk aan het opstellen van een goede strategie en aanpak, terwijl u het zelf uitvoert. Of juist andersom. Samen kijken we of én hoe we zo goed mogelijk aan uw vraag tegemoetkomen.

Ja, Bureau Stroom werkt al jaren omgevingswet-proof. Wij zorgen dat onze participatieaanpak past binnen uw besluitvormingsproces. Ook zorgen we ervoor dat opbrengsten navolgbaar en herleidbaar bij u worden aangeleverd, zodat in de toekomst nog duidelijk is wanneer, hoe en soms zelfs door wie iets is ingebracht.

Wanneer een opdracht vraagt om aanvullende expertise, werken we in participatietrajecten samen met experts van ingenieursbureaus, specialisten gebiedsmarketing of verkeerskundigen.

Wij helpen u inspiratie opdoen of een vliegende start maken. Samen stroomlijnen we relevante informatie en verwachtingen. We benutten de samenwerkende kracht van medewerkers en bekijken de situatie anders. Afhankelijk van uw vraag en doelstelling gebruiken we verschillende werkvormen tijdens de sessie. Het doel: samen tot concrete actiepunten komen. Zodat u op een prettige manier start met een lastige opgave.

Wij detacheren geen omgevingsmanagers. Wel zetten wij omgevingsmanagers in, die worden ondersteund door het team. Onze strategisch adviseurs en omgevingsmanagers ondersteunen het projectteam, door te adviseren over én het managen van duurzame relaties. Als ook het voorkomen en oplossen van conflicten bij ruimtelijke opgaven. Daarnaast helpen we bij het ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van het omgevingsproces. Zo zorgen we voor gestroomlijnde belangen en ideeën.

Projectontwikkelaars krijgen door de nieuwe omgevingswet meer te maken met participatie. Naast dat participatie soms wettelijk verplicht is, biedt het betrekken van omgevingsactoren kansen en geeft inzicht – ook wanneer er conflict ontstaat. We versterken uw plan aan de voorkant, zodat het beter aansluit op de omgeving en er geen dure of tijdrovende verrassingen komen aan de achterkant. Inzetten op duurzame participatie loont.

Bureau Stroom helpt bij:

  • Het uitvoeren van een analyse van omgevingsactoren;
  • Omgevingsmanagement;
  • Het voorbereiden en uitvoeren van een participatietraject.

Onze andere expertisen

Communicatie en educatie

De wensen, ambities en doelen zetten we met u op een rij. We ontwikkelen een heldere strategie en zetten deze wanneer gewenst om in een sterk communicatie- of educatieproduct.

Interactieve beleidsvorming

Beter beleid. Echt beleid dat uitvoerbaar is, omdat het aansluit bij organisaties, partners en inwoners. Vanuit een doordacht proces stroomlijnen we belangen en input van alle betrokkenen.

Onderzoek en analyse

Wij brengen uw doelgroep en omgeving in beeld. Met stakeholderanalyse of projectevaluatie, een belevingsonderzoek en de juiste vragen brengen we uw vraagstuk verder.