Project

Gebieds­ontwikkeling terrein BPD

Samenwerken aan de Dommel

Een gebiedsontwikkeling naast het hart van Sint-Michielsgestel, voor toekomstige bewoners en hoogbetrokken naasten en cliënten van Kentalis. Stakeholders waarmee we de plannen echt kunnen verrijken, maar waar we ook de vinger aan de pols moeten houden. Een gebied waar zorg en wonen samenkomt, is immers voor alle partijen nieuw. Met diverse werkvormen en de mogelijkheid tot interactie via het online platform halen we input op en monitoren we de omgeving.

Opdracht

Per 1 september 2023 zijn wij eigenaar van het voormalig hoofdgebouw en een deel van terrein van Koninklijk Kentalis. Dit gebied willen we in nauwe samenwerking met Kentalis en de omgeving transformeren tot een prachtige leef- en woongemeenschap. Stel een participatieplan op, om samen met belanghebbenden, stakeholders en geïnteresseerden toe te werken naar een goed definitief plan. En voer daarna het participatietraject uit.

- BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Aanpak

Als regisseur participatie en adviseur communicatie schreven we het participatieplan, aan de hand van enkele procesparticipatie stappen. Tegelijkertijd organiseerden we al enkele bijeenkomsten voor werknemers en naasten van Kentalis, om hen bekend te maken met de visie voor het gebied en input op te halen. In de rest van het proces combineren we bijeenkomsten, werksessies en online participatie, om te informeren én onderwerp specifiek input op te halen. Met deze combinatie van activiteiten halen we input op bij een de brede omgeving én verdiepen en verrijken we met specifieke doelgroepen.

Resultaat

  • Draagvlak voor het participatieproces. 
  • Succesvolle integratie van participatie in de eerste bijeenkomsten voor medewerkers en naasten. 
  • Een doordacht en maatwerk participatieplan voor 2024. 
  • Een stakeholderanalyse met als resultaat: een beeld van alle stakeholders en lopende issue.
  • De participatie gaat in 2024 vol van start. Benieuwd naar de resultaten? Houd dan deze pagina in de gaten.

Domein aan de Dommel

Het voormalige hoofdgebouw en een deel van het terrein van Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel ontwikkelt zich de komende jaren tot een nieuw leef- en woongebied. Een plek waar de geschiedenis gecombineerd wordt met vernieuwing en verduurzaming. Waar bewoners, cliënten, leerlingen en medewerkers van Kentalis in alle rust kunnen wonen, leren en werken. Maar waar zij ook nieuwe buren en gebruikers van het gebied kunnen ontmoeten. Die tegelijkertijd genieten van de gedeelde ruimtes.