Expertise

Onder­zoek en analyse

Uitgebreid onderzoek of QuickScan voor een succesvol project

Analyse en onderzoek vormen onze basis. Welke belanghebbenden zijn bij het project betrokken? Hoe verhouden belangen en issues zich tot elkaar? En waar is de doelgroep gevoelig voor? Zo vormen we een beeld van uw omgeving of doelgroep. Hierin zijn we secuur en zorgvuldig. Zodat onze aanpak, strategie of product naadloos op hen aansluit. Afhankelijk van uw wensen bepalen we de grote van het onderzoek: van QuickScan tot belevingsonderzoek.

Belevingsonderzoek

Complexe opgaves in de ruimtelijke omgeving vragen om specifieke kennis. Met een belevingsonderzoek brengen wij op een onbevooroordeelde en onderbouwde manier de lokale kennis, meningen en het beeld dat mensen van uw omgeving hebben in kaart. Denk hierbij aan: hoe beleeft uw doelgroep de omgeving? En welke kansen zien ze voor een gebied? De toegevoegde waarde van een belevingsonderzoek? Als aanvulling en versterking van de technische onderzoeken, leidt het tot een beter ontwerp. Ook creëert het vroegtijdige betrokkenheid, inzicht in en contact met het lokale netwerk en vertrouwen bij de omgeving.

“Bureau Stroom is uitstekend in staat om wensen te vertalen in een onderzoek met gepaste methodiek.”

- Paul Dano, omgevingsmanager verkenning Ravenstein–Lith – Waterschap Aa en Maas

Uitgelicht

Verkeers­onderzoek Oost Gelre

Veiligere kernen door concrete oplossingen voor 21 verkeersknelpunten veroorzaakt door landbouw- en vrachtverkeer. Het gevolg van een verkeersonderzoek en participatie onder de inwoners van gemeente Oost Gelre. Andere belangrijk resultaten: inwoners voelden zich serieus genomen door de gemeente én efficiënt gebruik van maatschappelijke middelen. Benieuwd naar onze aanpak?

Onze opdrachtgevers

Meer over onderzoek en analyse

Welke onderzoeken voeren jullie uit? [subtitel/vraag]

Voor de volgende onderzoeken kunt u sowieso bij ons terecht: 

  • Belevingsonderzoek
  • Draagvlakmeting
  • Gebruikersonderzoek
  • Omgevingsanalyse
  • Stakeholderanalyse
  • Issueanalyse
  • Krachtenveldanalyse


Staat uw wens er niet tussen? Stuur ons een bericht. De kans is groot dat we u ook daarbij kunnen helpen.

Kennis van een gebied is de basis voor gebiedsprocessen en ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Demografische en ecologische, maar ook sociologische en economische gegevens zijn van invloed. Een omgevingsanalyse brengt de meest relevante gegevens van uw omgeving in kaart. We maken alle ins en outs van het projectgebied inzichtelijk. Zodat u weet hoe u het best kan inspelen op uw veranderende omgeving.

Stakeholders kunnen een project versnellen, vertragen en verrijken. Een scherp beeld van de motieven en ambities van alle belanghebbenden in de omgeving is daarom belangrijk. Hoe beter het plan aansluit bij hun behoeften, des te succesvoller uw project zal zijn. Met een stakeholder- en issueanalyse brengen we in kaart met wie en welke belangen en verhoudingen uw project rekening moet houden.

Draagvlak kan het succes van (ruimtelijke) opgaven en veranderingen bepalen. Een draagvlakmeting maakt duidelijk of de omgeving nieuwe plannen ondersteunt. En hoe bepaalde groepen daarin verschillen. Wij voeren een draagvlakmeting voor u uit. De resultaten vormen concrete handvaten voor het opstellen van een strategie of het verbeteren van bestaande plannen.

Wanneer u een platform of product heeft ontwikkeld, wilt u weten of het aansluit bij de doelgroep. Waar zijn ze tevreden over? Wat zouden ze graag anders zien? Is het product bruikbaar? En hoe kunnen we het gebruik vergroten? Een gebruikersonderzoek biedt inzicht in deze vragen. Wij voeren gebruikersonderzoeken uit die aansluiten op uw vraag en doelgroep.

Onze andere expertisen

Participatie en omgevingsmanagement

Vanuit een sterke strategie betrekken we uw doelgroep. Van online participatie tot stakeholdersessie. Een gedegen proces en zorgvuldige verslaglegging.

Communicatie en educatie

De wensen, ambities en doelen zetten we met u op een rij. We ontwikkelen een heldere strategie en zetten deze wanneer gewenst om in een sterk communicatie- of educatieproduct.

Interactieve beleidsvorming

Beter beleid. Echt beleid dat uitvoerbaar is, omdat het aansluit bij organisaties, partners en inwoners. Vanuit een doordacht proces stroomlijnen we belangen en input van alle betrokkenen.