Project

Verkeers­onderzoek Oost Gelre

Vanuit beleving naar realistische oplossingen

Hoe beleven inwoners de verkeersknelpunten? En welke ideeën hebben inwoners voor het oplossen van de knelpunten? Met de antwoorden hierop gingen we om de tafel met inwoners, (transport)bedrijven en verkeerveiligheid partijen. Vanuit beleving van de inwoner werkten we toe naar concrete oplossingen: wat werkt voor landbouw- en vrachtverkeer? Maar ook: kan het worden gehandhaafd door de politie of verteld de geschiedenis dat het niet kan?

Opdracht

Onze inwoners en bedrijven ervaren flinke overlast van vracht- en landbouwverkeer op 21 verkeersknelpunten. Onderzoek hoe deze knelpunten worden ervaren en welke wensen, ideeën en oplossingsrichtingen er zijn om dit op te lossen.

- Gemeente Oost Gelre en Bonotraffics

Aanpak

Participatie over het proces voor draagvlak en waardevolle inzichten om te verwerken in de vragenlijst. Een vragenlijst om alle inwoners de mogelijkheid te geven om vragen over de knelpunten te beantwoorden en nieuwe knelpunten te identificeren. En ‘multi-stakeholdersessies’, zodat verschillende belanghebbenden elkaars standpunt hoorden, er begrip kon ontstaan en van daaruit kon worden gewerkt aan oplossingen.

Resultaat

  • Vertrouwen in het onderzoek en participatietraject. 
  • Concrete oplossingen voor 21 verkeersknelpunten. 
  • Stakeholders die gelijk in beweging komen: ‘Vrachtverkeer hoefde niet te rijden door een gebied waar overlast werd ervaren. De transporteur greep gelijk in en liet haar chauffeurs de route direct aanpassen. Het eerste concrete resultaat werd bereikt.’
  • Het onderzoek verdient zich ruimschoots terug in de efficiency van de maatregelen die gelijk planmatig kunnen worden uitgevoerd.