Project

Belevingsonderzoek dijkversterking Westervoort – Pannerdense Waard

Vroegtijdig draagvlak creëren

De dijk tussen Spijk en Westervoort voldoet niet aan de huidige waterveiligheidsnorm en moet worden versterkt. Om het ontwerpproces te verbeteren is het van belang de beleving, kenmerken en waarden van de dijk en directe omgeving in kaart te brengen en informatie op te halen over de wijze waarop de omgeving betrokken wil worden bij het project. Via verschillende kwalitatieve en kwantitatieve werkvormen ontstaat een compleet beeld van de omgeving.

Opdracht

Voer een methodisch belevingswaardeonderzoek uit om de Verkenningsfase mee te verrijken. Het onderzoek moet ruimte bieden om aandachtspunten, aanbevelingen, kansen en zorgen in te brengen. Daarnaast moet duidelijk worden hoe belanghebbenden betrokken willen worden bij het ontwerpen van de dijkversterkingen.

– Waterschap Rijn en IJssel

Een combinatie van werkvormen

We vertaalden de wensen van Bureau Stroom in een onderzoeksmethode en een op maat gemaakte vragenlijst. Een belangrijke wens was om ook locatie-specifieke zorgen en aandachtspunten in het onderzoek op te halen. Hiervoor ontwikkelden we een interactieve kaart, waarop stakeholders zelf opmerkingen kunnen plaatsen. De online vragenlijst en de kaart ontsloten we beide via één website.

Bewoners en ondernemers in het gebied ontvingen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Naast de kwantitatieve vragenlijst en de interactieve kaart organiseren we ook een multistakeholder dialoogsessie met een zo divers mogelijke groep. Het persoonlijke gesprek en de interactie tussen deelnemers zorgen voor een verdieping van de vragenlijst. Dat maakt duiding van de onderzoeksresultaten eenvoudiger.

Springplank voor de volgende fase

Met deze drie verschillende methoden om informatie op te halen bereikten we een zo divers mogelijke groep en vormden een zo compleet mogelijk beeld van de beleving van het gebied. Omdat we vroegtijdig met bewoners in dialoog gingen, fungeerde het onderzoek ook als een springplank naar de volgende projectfase. Het vergemakkelijkt de communicatie en participatie.