Project

Participatie en BWO dijkversterking Wolferen-Sprok

Belevingsonderzoek én omgevingsmanagement

Waterschap Rivierenland startte in 2016 met het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Bureau Stroom voerde in de pre-verkenningsfase een belevingswaardeonderzoek uit voor het project. En ondersteunde in de verkenningsfase in het omgevingsmanagement. Wij ontwikkelden een communicatie- en participatieplan en voerden dit plan uit. Waarbij we bovenal veel in gesprek waren met de verschillende belanghebbenden in het gebied. Met een duurzame relatie met de omgeving tot gevolg.