Project

Communicatie Waterketen

Vergroten waterbewustzijn

Het klimaat verandert waardoor Nederland meer te maken krijgt met wateroverlast en watertekort. Tegelijkertijd is het waterbewustzijn bij mensen nog steeds laag. Ze zijn zich niet bewust van de risico’s, hun eigen verantwoordelijkheid en de maatregelen die overheidsinstellingen nemen tegen wateroverlast en watertekort. Om waterbewustzijn te creëren en te versterken investeerde de Werkeenheid Rijk van Nijmegen (2 waterschappen en 11 gemeenten) in een communicatieaanpak over de waterketen.

De opdracht

Bureau Stroom ontwikkelde deze communicatieaanpak en bijbehorende communicatiemiddelen. Daarnaast adviseerden we de betrokken partijen over de uitvoer van de communicatie. De communicatieaanpak kende drie doelen. Ten eerste het vergroten van kennis en inzicht bij inwoners over het veranderende klimaat, ingestoken vanuit de consequenties en persoonlijke relevantie. Daarnaast het bevorderen van een waterbewuste houding bij inwoners. Als laatste het aanzetten tot waterbewust gedrag. Wij leverden communicatieadvies, onderzochten het effecten van watercommunicatie en ondersteunden in strategie, educatie, inspiratie en producten voor diverse mediakanalen. Denk hierbij aan een (online) publiekscampagne incl. persberichten, flyers, posters, website en sociale media pagina’s. De producten werden uniform ontwikkeld voor alle betrokken partijen, die ze vervolgens in hun huisstijl konden opmaken en in hun eigen communicatie konden integreren. Tevens zijn met alle betrokken gemeenten en waterschappen gesprekken gevoerd om erachter te komen wat nodig was om ze in staat te stellen om watercommunicatie uit te voeren. De evaluatie aan het einde van het traject toonde aan dat de producten gebruikt werden door de betrokken partijen en de communicatiemiddelen goed werden beoordeeld.