Project

Communicatiestrategie Duurzaamheid Overbetuwe

En nulmeting als startpunt van de communicatiestrategie

Najaar 2023 ondersteunde Bureau Stroom gemeente Overbetuwe in de strategievorming van communicatie rondom het thema Energietransitie. Als onderdeel van de strategievorming voerden we een nulmeting uit onder inwoners van Overbetuwe. Daarmee brachten we 4 zaken in kaart: 1) het huidige bewustzijn en draagvlak over de noodzaak van de energie/warmtetransitie en de huidige situatie; 2) de houding richting de overstap naar duurzame energie en de motivatie achter het wel of niet nemen van energiebesparende en/of duurzame maatregelen; 3)de behoeften als het gaat om communicatie en/of informatie over duurzaamheid en duurzaam gedrag; en 4) de rol die inwoners daarin van de gemeente verwachten. De conceptstrategie en aanbevelingen van de nulmeting droegen we over aan de gemeente, zodat ze zelf de slag kunnen slaan naar de uitvoering.