Project

Dijkversterking Meanderende Maas

Verkenning dijkversterking Meanderende Maas

In project Meanderende Maas bundelen diverse overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) hun krachten voor samenhangende maatregelen voor rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling. In opdracht van ingenieursbureau Witteveen+Bos ontwikkelde Bureau Stroom in 2017 de participatiestrategie. Ook begeleidden en adviseerden wij het projectteam. Onze strategie voor een dynamisch en gestructureerd omgevingsproces resulteerde in een concreet ontwerp in intensieve co-creatie met de omgeving.

Aanpak en resultaat

Omgevingsmanager en regisseur participatie, dat was onze rol. Denk aan het uitwerken van de participatiestrategie, adviseren over strategische communicatie, het leiden en opzetten van acht dijktafels, werkplaatsen ontwerpen en faciliteren en middels procesevaluaties en coaching van het omgevingsteam het proces bijsturen. Al deze activiteiten werden uitgevoerd namens betrokken partijen in Stuurgroep Ravenstein-Lith. Als resultaat van de verkenningsfase creëerde de tien betrokken organisaties een plan op hoofdlijnen. De input van het participatietraject zorgde voor veel draagvlak over de maatregelen die in 2025 genomen moeten zijn.