Project

Educatiestrategie Waterschap Rijn en IJssel

Ontwikkel een nieuwe educatiestrategie!

Het waterschap zorgt voor het water om ons heen. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Iedere inwoner speelt hierin een belangrijke rol. Om waterbewust gedrag te stimuleren is een passende educatiestrategie nodig. Bureau Stroom ontwikkelde deze strategie voor Waterschap Rijn en IJssel.

Een maatwerk strategie

Het ontwikkelen van een educatiestrategie is altijd maatwerk. We analyseerde de ambities van WRIJ, bepaalde de focus van de nieuwe strategie en keken welke educatieproducten uit het aanbod gebruikt kunnen blijven worden. Dit alles gebeurde door middel van verschillende brainstormsessies. Hierna was het zaak om de toekomst te bepalen: Bureau Stroom vertaalde alle input in verschillende scenario’s voor het educatieverhaal, inclusief doelstellingen, leerstijlen en doelgroepen en behoefteonderzoeken bij de doelgroep. Nadat de opdrachtgever een scenario koos werkten wij de definitieve educatiestrategie uit.

Een nieuwe koers

  • Het ingang zetten van een intern proces om educatie in de hele organisatie beter te verankeren.
  • Een educatiekoers voor de toekomst.
  • Bouwstenen voor (vernieuwde) educatieproducten, aansluitend bij het onderwijsveld en behoeften van doelgroepen.