Project

Evaluatie werkwijze CRO’s Noord-Brabant

Overlegorgaan CRO’s onder de loep

In de provincie Noord-Brabant zijn twee regionale luchthavens: Breda International Airport en Kempen Airport. De provincie heeft een Commissie Regionaal Overleg (CRO) ingesteld voor beide luchthavens, voor overleg over milieu rondom de luchthaven en het gebruik van het vliegveld. Dit is nu al 10 jaar de manier om te overleggen met de exploitant, gebruikers en omwonenden. Hoogtijd om de werkwijze en het functioneren van de CRO’s tegen het licht te houden.

Opdracht

Na een looptijd van 10 jaar is er behoefte aan een evaluatie van de CRO’s. Kunnen jullie een onderzoek uitvoeren om het functioneren en de werkwijze van de CROSE en CROBD te evalueren?

Provincie Noord-Brabant

Aanpak

De tijdspanne, kerstperiode én grootte van de groepen vroeg om een efficiënte manier van onderzoek. Werken met een online vragenlijst met stellingen en open vragen voor toelichting, stelde ons in staat om kostenefficiënt resultaten op te halen vergelijkbaar met een gestructureerd interview. Ook kwam deze aanpak de anonimiteit van de vragenlijst ten goede.

Na het analyseren van de resultaten, zijn de aanbevelingen en adviezen gepresenteerd aan én besproken met CROSE en CROBD.

Resultaat

  • De conclusies dat de CRO een geschikte werkwijze is om de belangen van betrokkenen bij regionale vliegvelden te behartigen, mitst ze goed functioneren.
  • Concrete adviezen waarmee de CRO’s aan de slag kunnen om het functioneren te behartigen.
  • Een prettige samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

“Bureau Stroom verzorgde de evaluatie van de twee commissies regionaal over in Noord-Brabant. Met hun kritische houding en aandacht voor detail stroomlijnde zij het proces en wisten zo alle partijen te betrekken. Iets wat bij een gezamenlijke opdracht vanuit de provincie en de twee commissies zelf vraagt om goede afstemming en nauwe onderlinge samenwerking. Wij kijken met enthousiasme terug op het proces en de nuttige aanbevelingen waar we mee verder kunnen!”

Felix Veurink, beleidsadviseur Luchtvaart - Provincie Noord-Brabant