Project

Participatie gebiedsontwikkeling 't Zoet

De nieuwe belofte voor Breda

Naast de historische binnenstad van Breda wordt een gebied van 46 voetbalvelden groot getransformeerd tot een hoogstedelijk nieuw stadsdeel, genaamd ’t Zoet. Bureau Stroom ondersteunde de gemeente Breda en de provincie Noord Brabant bij de participatie en samen met Urban Solutions bij placemaking en positionering van ’t Zoet.

Opdracht

De conceptplannen voor ‘t Zoet zijn bijna gereed. Nu is het tijd om deze bekend te maken, begrip en draagvlak te creëren en stakeholders en inwoners voor de ideeën te enthousiasmeren. Stel een plan op om de omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van ’t Zoet, gericht op participatie en het creëren van reuring.

gemeente Breda en provincie Noord-Brabant

Aanpak

Het traject kende twee participatiesporen. Spoor 1 gericht op het enthousiasmeren van de brede omgeving voor de plannen. En om inwoners aan te moedigen dromen en wensen voor ’t Zoet te delen via de website. Ook faciliteerden we inloopspreekuren en een grote inloopbijeenkomst voor inwoners. Spoor 2 richtte zich op de verdieping met en diverse groep stakeholders, door interviews en een stakeholderbijeenkomst.

Resultaat

  • Toekomstige bewoners, werknemers, creatieven en bezoekers van ’t Zoet voelden zich gehoord en hebben de plannen kunnen verrijken.
  • Alle participatieopbrengsten toonden duidelijk: de hoogstedelijke ambitie voor ’t Zoet wordt in grote lijnen ook gedragen door experts en inwoners van Breda en daarbuiten. Een overwinning gezien de bourgondische ‘het is goed zoals het nu is’ mentaliteit van velen.

“Een schoolvoorbeeld, participatie zoals je het overal wilt zien.”

Bestuurders gemeente Breda