Project

Interventieparticipatie Gastvrije Waaldijk

Verkeersveiligheid en het herstellen van vertrouwen

Het beeldkwaliteitsplan Gastvrije Waaldijk voor een eenduidige weginrichting van de dijkweg tussen Gorinchem en Nijmegen stuitte op weerstand van de omgeving. Om het vertrouwen in het plan en betrokken overheden te repareren, regisseerde Bureau Stroom een kordaat participatieproces. Vanuit gesprekken met de omgeving werd een participatiebijeenkomst georganiseerd om te praten over de verkeersveiligheid van het plan.

Opdracht

Na signalen vanuit de omgeving en de weerstand richting het beeldkwaliteitsplan willen we het vertrouwen herstellen. Wij vragen jullie als externe partij om het gesprek met de omgeving te begeleiden en om te ondersteunen bij het scheppen van heldere kaders voor het plan.

Waterschap Rivierenland

Aanpak

Als onpartijdige partij trad Bureau Stroom op als omgevingsmanager met als eerste doel: alle partijen samen rond de tafel krijgen. Van daaruit werd gekeken naar de beste manier van spoedparticipatie. Uiteindelijk kwamen alle betrokken stakeholders bij elkaar voor een sessie over verkeersveiligheid. Om onder leiding van verkeerskundigen te praten over de (ervaren) veiligheid van het voorgestelde wegprofiel. De resultaten werden overgedragen aan het waterschap en de andere betrokken overheden, met het dringende advies om de resultaten mee te nemen in de plannen.

Resultaat

  • Alle partijen gingen met elkaar om de tafel, een begin van het herstel van vertrouwen.
  • Een gestroomlijnd proces, waarin iedereen bleef meedoen binnen de gestelde participatie en samenwerkingskaders.
  • Spoedparticipatie waarin de partijen uiteindelijk constructief meedachten.

Project Gastvrije Waaldijk ondervond veel weerstand vanuit de omgeving welke zich onvoldoende betrokken vond bij het ontwerpproces. Jos IJkhout van Bureau Stroom heeft het projectteam Gastvrije Waaldijk op plezierige wijze uitstekend geholpen met zijn advies en directe betrokkenheid bij het verbeteren van het contact met de omgeving.

Martin Groenewoud, voormalig Projectmanager Gastvrije Waaldijk