Project

Omgevingsvisie Waalwijk

In het kort

De gemeente Waalwijk werkt, net als veel andere gemeenten in Nederland, aan een nieuwe omgevingsvisie. Specifiek wilde de gemeente Waalwijk meer informatie ophalen over het onderwerp gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Bureau Stroom organiseerde diepte-interviews met belangrijke betrokkenen en verspreidde een online enquête onder inwoners.

Aanpak

We ontwikkelden een vragenlijst voor inwoners. Waarvoor we de abstracte zaken op visieniveau vertaalden naar concrete situaties die aansloten op de belevingswereld van inwoners. Zodat elke inwoners zich er in kon herkennen. Daarnaast haalden we met diepte-interviews informatie op onder organisaties en ondernemers.

Resultaat

Uitkomsten van de participatie in heldere taal en in de vorm van een infographic teruggekoppeld aan de gemeente en haar inwoners.