Project

Duurzame Energie Waalwijk

CO2-neutraal in 2050

De gemeente Waalwijk maakte plannen om duurzame energie op te wekken, die ze opschreven in de Kadernota Grootschalig Opwek Duurzame Energie Waalwijk. Inwoners kregen de kans om mee te denken over de concept plannen. Deze participatie werd georganiseerd door Bureau Stroom.

Aanpak en resultaat

In twee participatieronden – verkennen en in gesprek- rolden we de participatie uit in coronatijd. Een energiecafé, stakeholdergesprekken en online vragenlijst als startpunt. Na weerstand vanuit de omgeving, die zich uitte in het saboteren van het invullen van de vragenlijst, is de vragenlijst in de eerste ronde stopgezet. In de tweede ronde, rolden we succesvol een nieuwe, dit keer persoonlijke, vragenlijst uit. Daarnaast spraken we inwoners tijdens bijeenkomsten in Waalwijk en omringende kernen. Met tussentijdse evaluaties scherpten we het proces tussentijds doorlopend aan. Het participatietraject kende een succesvol einde. We leverden een uitgebreid participatieverslag op. En bovendien werden de resultaten verwerkt in de uiteindelijke Kadernota.