Project

Participatie Koepel District Breda

Van gesloten complex tot open gebied

Het oude Koepeldistrict van Breda wordt de komende jaren getransformeerd tot een toekomstgericht en toegankelijk terrein voor wonen, werken, vrije tijd en cultuur. Bureau Stroom is gevraagd om voor de beginfase van deze ontwikkeling het omgevingsmanagement te verzorgen en de participatie te regisseren en faciliteren.

Opdracht

Wij vinden een vroegtijdige betrokkenheid en participatie belangrijk. Daarom werken we graag met jullie onze eerste ideeën voor de participatie- en communicatiestrategie uit. Waarna het fijn is als jullie de participatie regisseren en jullie omgevingsmanager de gesprekken met bewoners voert.

- Being/VDD Project Development

Aanpak

Vanaf het begin was onze omgevingsmanager een betrouwbaar aanspreekpunt voor de omwonenden van het Koepelterrein. Aan keukentafels werd met hen gesproken over zorgen en wensen voor het gebied. Daarnaast rolden we de communicatie- en participatie uit. Via dé Koepelkrant werden omwonenden en inwoners geïnformeerd over de plannen en konden ze meedenken via een vragenlijst. Waar tijdens buurtbijeenkomsten en expertsessies verder over werd gepraat.

Resultaat

  • Een prettige samenwerking met Being voor het omgevingsmanagement en contact met de wijk.
  • Een vertrouwd gezicht als aanspreekpunt voor de omwonenden.
  • Buurtbijeenkomsten en expertsessie die waardevolle input opleverde voor de planvorming.