Project

Natuur-inclusief landschapsontwerp verrijken in Gennep

Van gestrand naar gestroomlijnd omgevingsproces

De Heikant in Gennep wordt ontwikkeld tot een gebied van wonen en recreëren. Na eerder gestrande plannen vroeg CRA Vastgoed Bureau Stroom om het proces met de omgeving weer te stroomlijnen, een participatieplan te schrijven om alle belanghebbenden te informeren, draagvlak te creëren en waar mogelijk het landschapsontwerp te verrijken.

Aanpak

Als startpunt werd met een grondige proces- en omgevingsanalyse de historie van het project in kaart gebracht. Vervolgens werd de klankbordgroep vanaf het begin van het proces zorgvuldig betrokken bij de ontwikkelingen en participatie. Zo keek de klankbordgroep mee op procesniveau, maar fungeerde zij ook als spreekbuis voor de omgeving. Aanvullend konden direct omwonenden en inwoners tijdens twee inloopbijeenkomsten horen over en input geven voor de plannen.  Er werd aandachtig geluisterd naar op- en aanmerkingen.

 

Resultaat

  • De klankbordgroep kreeg opnieuw vertrouwen in het proces.
  • Inwoners van Gennep werden bekend met de plannen voor de Heikant.
  • De input van inwoners en belanghebbenden eindigde in het uiteindelijke landschapsplan.