Project

Participatie Pijlervisie Economie Bergen op Zoom

Bergs economisch toekomstbeeld

Bergen op Zoom concretiseert haar Toekomstvisie 2035 in 4 Pijlervisies, waaronder de Pijlervisie Economie. Een visie die het toekomstbeeld en ambities van de stad schets voor onderwerpen als plantbased economy, vrijetijdseconomie en de arbeidsmarkt. Deze visie wordt opgesteld samen met stakeholders én getoetst bij inwoners. Bureau Stroom rolde de twee participatierondes uit.

Opdracht

In de zomer 2024 moet er een Pijlervisie Economie liggen. De wens is om stapsgewijs toe te werken naar een duidelijke visie, die weerklank vindt bij het Bergse bedrijfsleven en inwoners. Kunnen jullie hiervoor een passend participatietraject met twee participatierondes uitdenken en uitvoeren? Gemeente Bergen op Zoom

- Gemeente Bergen op Zoom

Aanpak

We organiseerden twee participatieronden. Aan de hand van diepte-interviews, een online vragenlijst én stakeholderbijeenkomst droegen stakeholders bij aan het vormen en aanscherpen van de ambities. Hun input landde in de 75%-Pijlervisie.

In de tweede participatieronde was het tijd om inwoners te betrekken. Met verschillende manieren informeerden we inwoners over de visie en toetsten ze de ambities. Door een vragenlijst, straatgesprekken, één-druk-op-de-knop-participatie en een online platform dachten 700 inwoners mee. Door extra inspanningen bereikten we ook doelgroepen die minder snel mee-participeren, waaronder jongeren, leden van de moskee en jonge gezinnen.

Voor het betrekken van stakeholders adviseerden we over de bedrijvenkaravaan en organiseerden we als klap op de vuurpijl een ‘inspiratiesessie’ voor het Bergse Bedrijfsleven. Met onze Jos als dagvoorzitter, key-note speaker Mathijs Bouman en een panelgesprek, werden stakeholders geïnspireerd en geïnformeerd.

Resultaat

  • Draagvlak voor het participatieproces.
  • Stakeholders voelen zich gezien en gehoord.
  • Een brede en diverse groep inwoners dacht mee.
  • Het inspireren en bijeenbrengen van het Bergse bedrijfsleven.