Project

Participatie Pijlervisie Sociaal en Veilig Bergen op Zoom

Een stad waar iedereen kan meedoen, ook participatief

Een sociale en veilige BeLeefstad, waar iedereen mee kan doen en zich kan ontwikkelen. De ambitie die de gemeente Bergen op Zoom in de Pijlervisie Sociaal en Veilig vormgeeft. De domeinen zorg en welzijn, cultuur, onderwijs, sport en veiligheid komen hierin samen. Wij hielpen de gemeente bij het betrekken van inwoners en andere relevante stakeholders voor het opstellen van de visie.

Opdracht

Wij willen onze Pijlervisie Sociaal en Veilig participatief opstellen. Dus met input van stakeholders en inwoners, op de juiste momenten in het proces. Kunnen jullie dit proces voor ons uitdenken en uitvoeren?

- Gemeente Bergen op Zoom

Aanpak

In een getrapte aanpak werden inwoners, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders op twee momenten in het proces betrokken.

Voor het verrijken en aanvullen van de 35%-versie rolden wij uit:

  • Een online vragenlijst waar ruim 80 stakeholders uit de gemeente aan deelnamen.
  • Een stakeholderbijeenkomst om de visie themagericht te verrijken en aan te vullen.

Voor het toetsen en aanscherpen van de 75%-versie organiseerden wij:

  • Verschillende participatieactiviteiten voor inwoners, om een brede en diverse doelgroep te enthousiasmeren om mee te doen. Zo stonden we op vier plekken in de stad op straat met één-druk-op-de-knop participatie, om met inwoners te praten. Ook konden inwoners meedenken via de vragenlijst op de website.
  • Stakeholders werden opnieuw betrokken om te kijken of hun input uit de eerste participatieronde herkenbaar en voldoende was verwerkt. Ook werd de conceptversie verder aangescherpt.

Resultaat

  • Draagvlak voor het participatieproces en ideeën in de 75%-versie
  • Zo’n 700 inwoners geënthousiasmeerd om mee te denken
  • Stakeholders voelen zich gezien en gehoord