Project

Participatie sportpark De Ooigraaf Beuningen

Samen bouwen aan een sportieve gemeente

In Ewijk en Beuningen wordt een nieuw sportpark ontwikkeld: De Ooigraaf. De Ooigraaf moet ruimte bieden aan veel nieuwe functies. Zoals een zwembad, een pumptrack en een basketbalveld. Na bekendmaking van plannen hebben omwonenden hun wensen voor dit gebied en betrokkenheid via participatie bekend gemaakt. Bureau Stroom is door Gemeente Beuningen gevraagd om met bewoners in gesprek te gaan en het participatietraject te regisseren.

Opdracht

Er is brede steun onder Beuningse inwoners voor het centraal gelegen sporthart. Echter, directe omwonenden uiten zorgen over mogelijke overlast en voelen zich onvoldoende betrokken in het proces. Faciliteer en leid een participatietraject, waarbij zowel directe omwonenden als andere inwoners en organisaties de kans krijgen om hun stem te laten horen en actief mee te denken over de invulling van het sportpark.

- Gemeente Beuningen

Aanpak

In onze aanpak stond het creëren van vertrouwen centraal. Onder andere door naar betrokkenen, die zich onbegrepen en onvoldoende meegenomen voelden, aandachtig te luisteren. We haalden wensen uit de omgeving op. En organiseerden een bijeenkomst voor direct omwonenden en sportverenigingen, die mee konden denken over verschillende thema’s.

Resultaat

  • Draagvlak voor het participatieproces.
  • Hernieuwd vertrouwen onder de belanghebbenden.
  • Een plan voor het sportpark dat beter aansluit op de belanghebbenden.

“Mijn scepsis ten aanzien van participatie is verdwenen met de aanpak van bureau Stroom. Door aan de voorkant van een project participatie in te bouwen – al gaat het soms om kleine dingen of het bieden van een luisterend oor- worden plannen beter en creëer je draagvlak. Daar doe je het voor. En niet zonder succes: nul zienswijzen op de bestemmingsplanwijziging voor zwembad Ooigraaf.”

Elsebeth de Landmeter, projectleider zwembad Ooigraaf - gemeente Beuningen