Project

Participatie Uitvoeringsagenda Milieu Provincie Noord-Brabant

Samenwerken voor Milieu op de kaart

Bureau Stroom helpt de provincie Noord-Brabant bij participatie rondom de Uitvoeringsagenda Milieu 2024-2027 (UAM24-27). Een plan waarin de milieuambities uit het Beleidskader Milieu 2030 voor de komende jaren worden geconcretiseerd en omgezet in concrete acties. Bureau Stroom adviseert over de participatie en voert deze uit.

Wat we deden

  • Meenemen van alle betrokken beleidsadviseurs in het participatieproces. En hen activeren: Welke input van stakeholders helpt het beleid en jou verder?
  • Een vragenlijst voor het ophalen van prioriteiten, acties en zorgen bij interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij Milieu in provincie Brabant.
  • Een verdiepende co-creatiesessie met samenwerkpartners op het gebied van milieu de komende jaren. De aftrap voor de uitvoering van de UAM op de Milieudag, met een focus op samenwerken en kennisdeling.

Resultaat

  • Een organische aanpak die in staat stelt mee te bewegen met o.a. het bestuurlijk proces.
  • Succesvolle participatie, waarbij stakeholders op een laagdrempelige manier en in hun eigen tijd meedachten over thema’s die voor hen relevant zijn.
  • Een soepele en fijne samenwerking met de opdrachtnemers van het Programma Milieu.
  • Betrokken stakeholders die willen investeren in de samenwerking om milieu de komende jaren nog beter op de kaart te zetten én gezondheidswinst te boeken voor Brabanders.

“Hoe vlieg je een participatieproces richting interne en externe stakeholders aan voor het opstellen een meerjarige Uitvoeringsagenda Milieu? Het antwoord van Bureau stroom was ‘met maatwerk en flexibiliteit’. En zo hebben we het ook gedaan. Het maatwerk heeft voor een mooie inhoudelijke opbrengst gezorgd. De flexibiliteit, vooral in hun houding en benadering, zorgde voor een prettig proces en een hele fijne samenwerking.”

Saskia Ouwerkerk – Programma Milieu en Energie - Provincie Noord-Brabant