Project

Warmtevisie Woerden

In gesprek over duurzame energie

In 2021 ontwikkelde de gemeente Woerden een nieuwe Warmtevisie. Hierin beschreven zij welke manieren er zijn om energie te besparen en de mogelijkheden voor duurzame warmte-alternatieven. Bureau Stroom ondersteunde de gemeente in het gesprek met inwoners en ondernemers.

Opdracht

Om tot een gedragen Warmtevisie te komen vragen wij jullie een kordaat en gestructureerd participatieproces te organiseren, begeleiden en uit te voeren.

gemeente Woerden

Aanpak

De warmtetransitie kent een integrale aanpak voor de gehele gemeente Worden. Echter, in het participatieproces is expliciet onderscheid gemaakt tussen alle verschillende plaatsen. Via interviews, meedenkgroepen, een interactie-platform en een communicatiecampagne haalden we veel bruikbare input op en legden we een stevige basis voor het vervolg: het uitwerken van de warmtevisie en in latere fases ook de wijkuitvoeringsplannen en realisatie daarvan.

Resultaat

De opbrengsten van de participatie werden verwerkt in een conceptversie van de Warmtevisie. Waarna de klankbordgroep leden -doelgroep vertegenwoordigers die tevens hadden geparticipeerd- nagingen of de opbrengsten herkenbaar terugkwamen in het document. Het verwerken van alle feedback leidde uiteindelijk tot een gedragen én bovendien leesbare Warmtevisie. Het stuk werd door de raad bekroond met een plaats in de top drie van meest leesbare visies van 2021.