Project

Participatieplan Stationsgebied Elst

Schrijven participatieplan stationsgebied Elst

De gemeente Overbetuwe ontwikkelt het stationsgebied in Elst. Een deel van de projecten die onderdeel zijn van deze ontwikkeling is al uitgevoerd. Om de samenhang tussen de vijf deelprojecten te behouden wordt één participatieplan opgesteld. Dat was dan ook de opgave voor Bureau Stroom.

Aanpak

Bureau Stroom bracht per deelproject de participatiedoelen in kaart en de rol van de gemeente hierin. Ook werden uitdagingen, mogelijke werkvormen, stakeholders en ketenpartners geïdentificeerd. Op basis hiervan werd advies gegeven over de aanpak per participatiewerkvorm, terugkoppeling naar stakeholders en de rol van omgevingsmanagers, dorpsraden en gebiedsmarketing in het proces.

Resultaat

  • Een overkoepelend participatieplan voor de vijf deelprojecten.
  • Een kadervormend document om ook de bestuurlijke besluitvorming rondom de participatieactiviteiten te bevorderen.