Project

Participatietraject Gaasperplas

In het kort: het omgevingsproces gekanteld

Gaasperplas is een divers recreatie- en natuurgebied in Amsterdam met jaarlijks miljoenen bezoekers. Het gebied was 40 jaar na de Floriade toe aan een complete herstructurering om toekomstbestendig aan te sluiten op de stedelijke functies van de stad Amsterdam. De gemeente wilde samen met zoveel mogelijk stakeholders het park herinrichten. Het doel: een breed gedragen ontwerp, zodat de plek aantrekkelijk wordt voor meer doelgroepen en recreanten. Eerdere plannen voor de gebiedsontwikkeling en het verbeteren van de openbare ruimte, stuitte op veel weerstand. Daardoor is participatie door de gemeenteraad stad Amsterdam bij het gebiedsgerichte proces verplicht gesteld. In opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost leidde Bureau Stroom het 2 jaar durende participatie- en communicatietraject.

Onze aanpak

Voor het traject ontwikkelde Bureau Stroom een communicatiestrategie, gericht op het bereiken en betrekken van de diverse groep betrokkenen: ambtelijke organisaties, ondernemers, organisaties, sport- en recreatieorganisaties, festivalorganisaties en bewoners/buurtambassadeurs uit de wijken Bijlmer, Driemond, Gaasperdam en Venserpolder. Daarnaast adviseerde Bureau Stroom de gemeente over de communicatie rondom het participatieproces: van toon en frequentie tot het gebruik van de juiste middelen.

Het participatieproces startte met een informatiebijeenkomst voor ruim 200 mensen met Jos IJkhout als gesprekleider.

Voorafgaand, tussentijds en aan het einde van het proces zijn verschillende onderzoeken en analyses uitgevoerd: een stakeholderanalyse, belevingswaardenonderzoek, procesevaluatie en een draagvlaktoets. Er werden daarna gedurende een jaar 8 meedenksessies gehouden met 25 betrokken bewoners en ondernemers. Daarnaast waren er tientallen sessies bij organisaties, scholen en verenigingen, om input en feedback op te halen voor de meedenksessies. De klankbordgroep als procesbewaker stond onder voorzitterschap van Jos IJkhout. De participatie met verschillende stakeholdergroepen vond plaats met duidelijke randvoorwaarden en kaders voor het proces om te komen tot een gedragen eindresultaat.

Bureau Stroom is een betrouwbare, betrokken en professionele partner die snel kan schakelen en een proactieve houding heeft in het projectteam.”

Projectleider Gebiedsontwikkeling Gaasperplas

Resultaat

Een gedragen plan. Waarbij zelfs de stakeholders met veel weerstand aan de voorkant, Bureau Stroom achteraf complimenteerde over de manier waarop het proces was verlopen.