Project

Stakeholderanalyse station Best

De vraag en ons advies

De vraag aan Bureau Stroom was om een actoren- en krachtenveldanalyse uit te voeren. Wij adviseerden de gemeente een stakeholderonderzoek uit te voeren met als onderdeel een krachtenveldanalyse en actoranalyse. Met een stakeholderonderzoek om de kernwaarden van stakeholders in beeld te brengen. Wat nodig is om stakeholders te kunnen mobiliseren. Tijdens het onderzoek fungeerde Bureau Stroom als tussenpartij tussen de gemeente Beste en de stakeholders. Als Bureau hadden wij geen enkel belang bij de transformatie van het gebied, waardoor we een objectief beeld van de werkelijkheid konden garanderen.

Resultaat

Een makkelijk en toepasbaar stakeholderoverzicht. En gesprekken die veel inzicht gaven in de visie op de toekomst. Op basis daarvan is een participatieadvies oor het vervolgtraject opgesteld.