Project

Toekomstvisie Wijchen

Participatie voor een strategisch kompas met draagvlak

De Gemeente Wijchen werkte aan een strategische toekomstvisie: Hoe ziet Wijchen eruit in 2035? En welke kansen en uitdagingen brengt dat met zich mee? Bureau Stroom faciliteerde het gesprek tussen de gemeente en inwoners en ondernemers van Wijchen. Die konden hier online en offline over meepraten tijdens de themagerichte toekomsttafels.

Wat we deden

De abstracte onderwerpen voor de visie vertaalden we naar concrete gespreksonderwerpen over wonen, digitalisering, de leefomgeving en duurzaamheid. Om daarover tijdens Toekomsttafels in de verschillende kernen met gemeente, inwoners en ondernemers en in de klas op school het gesprek aan te gaan.

Resultaat

  • Een breed gedragen toekomstvisie Wijchen 2035.
  • Inwoners die zich gehoord voelden door de gemeente.
  • Het succesvol betrekken van de lastiger te bereiken doelgroep: jongeren.
  • Een nieuwe opdracht bij de gemeente Beuningen voor dezelfde projectleider, die erg tevreden was over de samenwerking.